Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Wdrożenie RODO


Podstawowe informacje o rozporządzeniu RODO.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, potocznie zwane „RODO”, weszło w życie w dniu 17 maja 2016r. W polskim porządku prawnym zacznie obowiązywać bezpośrednio od 25 maja 2018r. Rozporządzenie dotyczyć będzie podmiotów, które przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Co zmieni się w zakresie przetwarzania danych osobowych po 25.05.2018r., czyli po wejściu w życie RODO? Poniżej, krótkie kompendium wiedzy.

  • Wymóg zabezpieczenia interesów osób, których dane są przetwarzane już na etapie pozyskiwania danych. Administrator danych osobowych będzie zobowiązany do podania informacji o prawie do ich przenoszenia, okresie przechowywania, zamiarze ich przekazania do państw trzecich, itp. 
  • Nie będzie już konieczna rejestracja zbiorów danych osobowych przez GIODO. W to miejsce, przewidziany jest obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania wewnątrz organizacji.
  • Podmioty (tzw. procesorzy), które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora Danych Osobowych, także będą zobowiązane do prowadzenia rejestru czynności przetwarzania.
  • Zmiana statusu i roli ABI, wprowadzenie instytucji Inspektora Ochrony Danych.
  • Bardziej precyzyjne określenie danych wrażliwych.
  • Zwiększenie uprawnień w zakresie dostępu do danych osób, których dane są przetwarzane.
  • Obowiązek przygotowania odpowiednich zabezpieczeń i procedur, jeszcze przed rozpoczęciem czynności zbierania i przetwarzania danych.
  • Raportowanie wycieków danych. Rozporządzenie nakazuje powiadomienie odpowiednich organów, gdy dane osobowe wyciekną. Jeśli sami przyznamy się do błędu i powstania naruszenia, możemy liczyć na łagodniejsze  potraktowanie przez GIODO (UODO). W niektórych wypadkach trzeba będzie także poinformować o incydencie osoby, których dane wyciekły (np. klientów).
  • Znaczne kary finansowe za nieodpowiednie przetwarzanie danych osobowych. Rozporządzenie przewiduje kary finansowe, które może zastosować organ nadzoru, w przypadku stwierdzenia naruszeń. Górna granica możliwej do nałożenia kary to, bagatela, aż 20.000.000,00 EURO lub 4 %całkowitego rocznego obrotu z poprzedniego roku. Kary mają działać przede wszystkim odstraszająco i stanowić motywację do prawidłowego zabezpieczenia danych osobowych przez administratorów.

Nasze usługi w zakresie wdrożenia RODO.

OWD Sp. z o.o. świadczy usługi dotyczące wdrożenia rozwiązań w zakresie prawa ochrony danych osobowych na zasadach wprowadzonych przez RODO. Nasze usługi w tym zakresie obejmują:

1.            Audyt stosowanej ochrony danych osobowych.

2.            Analiza ryzyka według RODO.

3.            Wdrożenie RODO.

4.            Outsourcing funkcji ABI/IOD.


W przypadku zainteresowania naszą ofertą 

prosimy o kontakt z Pawłem Gudel, specjalistą ds. RODO, 

pod nr tel. 660 290 240 lub mailem na adres biuro@owdkp.pl


NASI PARTNERZY

ZAUFALI NAM

 

Photo
Photo
Photo
Photo