Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Brak badań technicznych samochodu a odmowa wypłaty odszkodowania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, badania techniczne nowego samochodu osobowego są dokonywane przed jego pierwszą rejestracją. Następne należy wykonać przed upływem trzech lat od daty pierwszej rejestracji. Kolejne trzeba już przeprowadzić w ciągu najbliższych dwóch lat, a dalej co roku. W przypadku aut z instalacją gazową, taksówek i samochodów nauki jazdy badania techniczne należy wykonać co roku bez względu na wiek pojazdu. Ważne badanie techniczne trzeba mieć nie tylko dlatego, że tego wymagają przepisy. Jest ono potwierdzeniem, że nasze auto jest sprawne i może uczestniczyć w ruchu drogowym. Brak odpowiedniej pieczątki w dowodzie rejestracyjnym grozi zatrzymaniem dowodu, mandatem, a w niektórych wypadkach odmową wypłaty odszkodowania. W przypadku kolizji drogowej i braku posiadania ważnego przeglądu technicznego wypłata odszkodowania z polisy AC do tej pory zwykle była niemożliwa. Zmiany nastąpiły we wrześniu 2011 roku, kiedy to do rejestru Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonego zgodnie z przepisem art. 47945 k.p.c., został wpisany wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 7.04.2011r. (sygn. XVII AmC 1509/10). Tym samym wpisano następującą klauzulę do rejestru klauzul niedozwolonych (czyli niedozwolonych postanowień umownych), prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

„TuiR Warta S.A. nie odpowiada za szkody: powstałe w czasie ruchu pojazdu, gdy pojazd nie był dopuszczony do ruchu, a w przypadku pojazdów podlegających rejestracji, gdy w chwili zaistnienia szkody pojazd nie był zarejestrowany lub nie posiadał ważnego badania technicznego".

Biorąc powyższe pod uwagę, odmowa wypłaty odszkodowania tylko z powodu braku badania technicznego w sytuacji, gdy stan techniczny pojazdu nie miał żadnego wpływu na powstanie szkody, godzi w zasady współżycia społecznego i jest praktyką niedopuszczalną. Wykorzystywanie przez ubezpieczyciela podobnych uregulowań sprzeciwia się celowi ubezpieczenia autocasco, w szczególności sam brak wpisu w dowodzie rejestracyjnym, stwierdzającego sprawność pojazdu, w żadnym wypadku nie może być oceniany jako równoznaczny z brakiem tej zdolności, a tym bardziej równoznaczny z przyczyną szkody i odmową wypłaty odszkodowania. Potwierdza to aktualne orzecznictwo np. wyrok Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 18 kwietnia 2012 roku, sygn. akt II Ca 97/12.

Jeżeli spotkałeś się z podobnymi praktykami ze strony Zakładów Ubezpieczeń i chcesz dowiedzieć się więcej na temat swoich praw – zgłoś się do naszych prawników na nr tel. (22) 100 47 59 lub 660 290 240.  NASI PARTNERZY

ZAUFALI NAM

 

Photo
Photo
Photo
Photo
Photo